Hun er en merkverdighet på et felt som har vært mannens enemerker siden steinaldertid.

Lengsel – å, den er ikke det verste. Alt skjønt og godt i en gror opp i le av den.