“Et ekte mannfolk, sterk, tøff, et produkt av et hardt liv i Norge. Han var godt utrustet både mentalt og fysisk til å takle Alaska.”

Hva er det med polartraktene som tiltrekker? «Mangelen på kemnere og regningsbud»

Hadde skipperen sagt noe, så skulle det være slik. Han var ikke så lite sta, Elling Carlsen. Staheten var likevel paret med omsorg for mannskapets ve og vel.