Hun er en merkverdighet på et felt som har vært mannens enemerker siden steinaldertid.

«I løpet av en vinter bakte hun 900 brød foruten kaker. Hun hadde ansvaret for klesvask og husvask, bøting og lapping. I tillegg var hun aktivt med på fangstarbeidet.»