Hun er en merkverdighet på et felt som har vært mannens enemerker siden steinaldertid.

«Adolf Henrik Lindstrøm kan spille klovn med overbevisning, men han er i virkeligheten et sosialt geni.»

“Et ekte mannfolk, sterk, tøff, et produkt av et hardt liv i Norge. Han var godt utrustet både mentalt og fysisk til å takle Alaska.”