Minnesmerke av Helmer Hanssen

Helmer Hanssen, født i Bjørnskinn i 1870, var en av fire menn Amundsen hadde på laget da Sydpolen ble nådd 14. desember 1911. Arktisk Forening hedrer Hanssen med et minnesmerke i Tromsø.

En bronseskulptur i helfigur og 1/2 størrelse av Helmer Hansen med slede og hundespann på Sydpolen vil bli montert på en granittsokkel utenfor Polstjerna ved Polaria. Kunstneren er Per Ung. 

 

I 1947 var han med på å stifte Arktisk Forening og ble æresmedlem også der. Han døde i 1956. Således er det nok naturlig at minnesmerket over Helmer Hanssen blir plassert i Ishavsbyen, i Nansen-Amundsen-året 2011.

 

Avdukningen skjer 14. desember kl. 1730  ved Polaria / Polstjerna. 

Æresmedlem i Arktisk Forening

Helmer Hanssen ble født på Bjørnskinn på Andøya i 1870, men levde hele sitt voksne liv i Tromsø der han døde i 1956. Helmer Hanssen var med Amundsen på den første gjennomseiling av Nordvestpassasjen med skuta «Gjøa» i årene 1903-06. Han var med på å erobre Sydpolen, der han var navigatør, og ansvarlig for at ekspedisjonen holdt rett kurs til polpunktet. Videre var Hanssen kaptein på «Maud» under Amundsen da de seilte gjennom Nordøstpassasjen 1918-20.

Utover 1920-tallet deltok Helmer Hanssen i en rekke ekspedisjoner på Ishavet. I Tromsø arbeidet han først som toller, senere som besiktelsesmann i skipskontrollen.

Helmer Hanssen var en av stifterne av Arktisk Forening i 1947, og han er en av foreningens 12 æresmedlemmer. Arktisk Forening ønsker å markere Helmer Hanssen som var en av de virkelig store heltene. Å ære Tromsværingen og ishavskipper Helmer Hanssen er også en markering av de store bidrag og den sentrale betydning Ishavsbyen Tromsø har hatt innen norsk polarutforskning og ishavshistorie.