Kontakt

Sekretariatet for Nansen-Amundsen-året 2011


tlf: 77 75 05 91, mobil: 99 79 65 01

Postadresse:

Sekretariatet for Nansen-Amundsen-året 2011
Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø