Om Nansen-Amundsenåret 2011

Sluttrapport

Sluttrapport for jubileumsåret (PFD, 6 MB)

OrganiseringOrganisering av Nansen–Amundsenåret 2011

Bakgrunn

I 2011 sammenfalt to jubileer av stor betydning for Norge: Det var 150 år siden Fridtjof Nansen ble født og 100 år siden Roald Amundsen, sammen med sine fire menn, nådde Sørpolen som de første.
 
For å få en felles overbygning på jubileumsåret besluttet Regjeringen etableringen av Nansen–Amundsenåret 2011. Målet for jubileet var å utbre kunnskap om og engasjement rundt Nansen og Amundsens liv og virke. Rollene som nasjonsbyggere og polarhelter og innsatsen på de vitenskapelige og litterære områdene skulle belyses, i tillegg til Nansens innsats på det humanitære området og hans rolle som diplomat og politiker. 

Initiativ og mandat

Norsk Polarinstitutt tok initiativ til å feire disse to jubileer og fikk høsten 2008 mandat fra Det interdepartementale polarutvalget til å kartlegge initiativ som planlegges i forbindelse med jubileumsåret 2011. Regjeringen besluttet å opprette et sekretariat for den offisielle jubileumsmarkeringen som ble lagt til Norsk Polarinstitutt. Jubileet ble planlagt og gjennomføret i samarbeid med relevante fagmiljøer og andre aktører. Styringsgruppen ble ledet av Justisdepartementet.

Organisering

Styringsgruppen bestod av representanter fra seks departementer og tre institusjoner. Styringsgruppens oppgaver var:
 • Økonomi   
 • Mål og strategier
 • Offisielt program

Sekretariatet ble lagt til Norsk Polarinstitutt og arbeidsoppgavene omfattet:

 • Sekretær for styringsgruppen
 • Råd og anbefalinger til styringsgruppen
 • Planlegging og koordinering av gjennomføring av nasjonale arrangementer
 • Kontaktpunkt for og veiledning til arrangører, informasjon/kommunikasjon
 • Sørge for kontakt og synergieffekter mellom arrangementene
 • Markedsføring/profilering inkludert program-kalender
 • Utvikling og drift av nettside
 • Utarbeidelse av logo / profilmanual
 • Pressekontakt 

Arrangører

Jubileene ble feiret over hele landet og mange steder i utlandet. I Norge gjennomførte skoler, fagmiljøer, organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og andre arrangører arrangementer og inngikki samarbeid om ulike markeringer.
 

Arrangementer

Det var mange arrangementer over hele landet gjennom hele året. Noen datoer for hovedmarkeringer:
 • Åpningen 23. januar
 • 10. oktober (Nansens fødselsdag)
 • 14. desember (Amundsen når Sørpolen)