Nansen-Amundsen-året 2011

I 2011 sammenfalt to jubileer av stor betydning for Norge: det var 150 år siden Fridtjof Nansen ble født og 100 år siden Roald Amundsen, sammen med sine fire menn, nådde Sørpolen som de første. For å få en felles overbygning på jubileumsåret besluttet Regjeringen etableringen av Nansen-Amundsen-året 2011.

polarekspedisjoner-banner

NB-bilder