Undervisningsopplegg for elever i videregående skole

Det er utviklet et undervisningsopplegg om Nansen og Amundsen for elever i videregående skole. 

Undervisningsopplegg: «Har du en Nansen eller Amundsen i deg?»

elevhefte-vitenskap_Page_01

Med undervisningsopplegget ønsker vi å gi elevene innblikk i Nansen og Amundsens liv og virke, samt vekke nysgjerrighet og skape motivasjon hos elevene for å bringe arven etter Nansen og Amundsen videre.

Undervisningsopplegget «Har du en Nansen eller Amundsen i deg?» består av tre separate deler: