Foredragsholdere

Her finner du en oversikt over mulige foredragsholdere som kan forelese om Nansen og Amundsen. Ønsker du å bli lagt til som foredragsholder kan du sende en e-post.
 • Bernt Hagtvet

  Hagtvet er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og foreleser om «Nansen og minoritetene» og «Nansens humanitære betydning i dag».

 • Børge Ousland

  Børge Ousland

  Ousland er polfarer og foredragsholder. Han har fulgt i sporene til Fridtjof Nansen fra Nordpolen til Frans Josef Land og Roald Amundsens rute fra Sydpolen og ned Axel Heiberg breen. Forelesningene omfatter både egne utfordringer i isødet i tillegg til refleksjoner rundt Nansen og Amundsens bragder.

 • Carl Emil Vogt

  Carl Emil Vogt

  Stipendiat i historie ved UiO. Foreleser om Nansen som humanist, fredsprisvinner, politiker m.m

 • Christian Keller

  Christian Keller

  Professor ved UiO. Forelser om Nansen som polarhistoriker, og betydningen av hans verk 'Nord i Taakeheimen' som har 100-års jubileum i 2011. Han kan tenke seg vitenskapelige eller populærvitenskapelige bidrag av typen foredrag eller publikasjoner. 

 • Dag Hareide

  Dag Hareide

   Rektor ved Nansenskolen. Forelser om Nansen og fred, flyktninger og humanitært arbeid.

 • Dag Olav Hessen

  Dag Olav Hessen

  Professor ved UiO. Foreleser om Nansen og vitenskap (evolusjonisten Nansen).

 • Geir Kløver

  Geir Kløver

  Kløver er direktør ved Frammuseet og holder foredrag om Nansen og Amundsen. 

 • Hallvard Holm

  Hallvard Holm

  Holm er pensjonert rektor/skolesjef med 28 års fartstid fra Svalbard. Holm tilbyr to foredrag om Nansen og Amundsen , samt tre Svalbardforedrag, på norsk eller engelsk. 

 • Hallvard Østgaard Lund

  Harald Østgaard Lund er forskningsbibliotekar og fotohistoriker ved Nasjonalbiblioteket og holder lysbildeforedrag om "Det norske polarheltbildet – Fotografi, konstruksjon og reproduksjon" og "Luftskipet Norge – en fotogen polferd".

 • Harald Dag Jølle

  Harald Dag Jølle

  Polarhistoriker ved Norsk Polarinstitutt. Foreleser om Nansen og Amundsen. Kommer også ut med en Nansen-biografi høsten 2011.

 • Henning Wærp

  Henning Wærp

  Professor ved Institutt for kultur og litteratur, UiT. Foreleser om Nansen og Amundsen og litteraturen deres. 

 • Hermann Gran

  Sønn av Tryggve Gran som var medlem av Scotts ekspedisjon til Sørpolen. Gran foreleser om sin far, flyvning og norsk polarhistorie.

 • Hilde Mørch

  Hilde Mørch

  Hilde Mørch er kunsthistoriker og arbeider som konsulent/daglig leder av Kunsthistorisk Prosjektsenter. Foreleser om Nansen som kunstner, med fokus på hans tegninger og grafikk.
   

 • Jan-Gunnar Winther

  Jan-Gunnar Winther

  Winther er direktør ved Norsk Polarinstitutt og foreleser om polhavet og Nansen som klimaforsker.

 • Johan Lambrechts: A passion for Antarctica: Amundsen & De Gerlache

  Johan Lambrechts: A passion for Antarctica: Amundsen & De Gerlache

  Belgisk journalist og forfatter som spesialiserer seg på Roald Amundsen og Adrien Gerlaches Belgica-ekspedisjon i 1897. Johan Lambrechts er forfatter av bøkene Antarctica og The first winter on the pole og er kommunikasjonsrådgiver for det nye Belgica-prosjektet i Belgia.

 • Karin Berg

  Karin Berg

  Berg er museumsdirektør ved Skimuseet i Holmenkollen og foreleser om Fridtjof Nansen og hans kvinner.

 • Liv Arnesen

  Liv Arnesen

  Arnesen er foredragsholder, forfatter, pedagog og eventyrer. 

 • Narve Fulsås

  Narve Fulsås

  Fulsås er professor i historie ved UiT. Foreleser om polarekspedisjonene, unionsstriden og norsk nasjonalisme.

 • Nils Magne Knutsen

  Nils Magne Knutsen

  Knutsen er filolog og forfatter, samt førsteamanuensis i kultur og litteratur ved UiT. Foreleser om norsk ishavslitteratur, den arktiske mannsrollen, samt den franske Recherche-ekspedisjonen 1838-40.

 • Per Egil Hegge

  Per Egil Hegge

  Journalist og pressemann. Foreleser om Nansen som diplomat, politiker og humanitær hjelpearbeider.

 • Ragnar Kvam

  Ragnar Kvam

  Kvam er historiker, fofatter, jouralist og eventyrer. Kvam kan forelese om Nansen og Amundsens lederstil, måten de bygget sine ekspedisjoner på, på hvilke områder de feilet, men også på hvilke områder de vant frem.

 • Roald Berg

  Roald Berg

  Berg er professor i moderne historie ved Universitetet i Stavanger. Foreleser om polarpolitikkens norske historie 1814-1940, norsk nordområdehistorie, og om Roald Amundsen og hans fly- og luftskipsekspedisjoner (lysbildeforedrag).

 • Robert Marc Friedman

  Robert Marc Friedman

  Robert Marc Friedman er professor ved Universitetet i Oslo og prof II ved Universitetet i Tromsø. Foreleser om Nansen og vitenskap (hans betydning for norsk geofysiske vitenskaps utvikling til en dominerende stilling internasjonalt). Foreleser på norsk eller engelsk.