Digitale filer

 • Vignetter

  Vignetter

  Her finner du en vignett  til Nansen-Amundsen-året. Norsk og engelske versjoner. Filmen varer ca. 1,5 min. Du lan også se og benytte vignetten direkte her, ute å laste den ned. 

 • Poster av Nansen og Amundsen

  Poster av Nansen og Amundsen

  Norsk Polarinstitutt har laget generelle postere om Fridtjof Nansen og Roald Amundsen som fritt kan lastes ned og brukes.

 • Fram 1893–1896

  Fram 1893–1896

  Jordklodens aller nordligste områder var det geografiske siktemålet i Fridtjof Nansens Framekspedisjon 1893–1896. Det som gjaldt, var utforskingen av de ukjente områdene i Arktis, og erobringen av selve Nordpolen. I tillegg til den store betydningen ferden skulle få for naturvitenskapen, formulerte Nansen målsettingen i ekspedisjonssøknaden: ”Maatte det blive Nordmændene, som her viste Veien! Maatte det blive det norske Flag, som først av alle vaiede over vor Pol.”

 • Sørpolen 1911–2012

  Sørpolen 1911–2012

  Roald Amundsens sørpolekspedisjon – den tredje Fram-ferd – var en norsk ekspedisjon til Antarktis gjennomført i årene 1910–1912. Amundsen, Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel og Oscar Wisting nådde polpunktet den 14. desember 1911, og ble med dette de første til å nå det sørligste punktet på kloden.

 • «Slædedagbok for turen til Sydpolen»

  «Slædedagbok for turen til Sydpolen»

  Les Roald Amundsens dagbok fra ekspedisjonen til Sydpolen. 

 • Bibclick

  Bibclick

  Bibliotekportalen Bibclick har designet en komplett Nansen/Amundsen-kampanje for norske bibliotek.

 • Plansje over Sydpolen 1911/1912

  Plansje over Sydpolen 1911/1912

  Sigmund Hjerde tilbyr en plansje ifm. hundreårsmarkeringen av Amundsens og Scotts ekspedisjoner til Sydpolen.