Vignetter

Her finner du en vignett  til Nansen-Amundsen-året. Norsk og engelske versjoner. Filmen varer ca. 1,5 min. Du lan også se og benytte vignetten direkte her, ute å laste den ned.