Fram 1893–1896

Jordklodens aller nordligste områder var det geografiske siktemålet i Fridtjof Nansens Framekspedisjon 1893–1896. Det som gjaldt, var utforskingen av de ukjente områdene i Arktis, og erobringen av selve Nordpolen. I tillegg til den store betydningen ferden skulle få for naturvitenskapen, formulerte Nansen målsettingen i ekspedisjonssøknaden: ”Maatte det blive Nordmændene, som her viste Veien! Maatte det blive det norske Flag, som først av alle vaiede over vor Pol.”

Last ned: 

Fram 1893–1896 (PDF, 11,8 MB)