Nansens humanitære innsats

Bilder fra arbeid med flyktninger og krigsfanger.