Report fra jubileumsåret

Sluttrapport for Nansen-Amundsen-året 2011

Det ble registrert over 400 arrangementer i inn- og utland, og jubileumsåret fikk stor oppmerksomhet i media gjennom hele året. Nå foreligger rapporten fra Nansen-Amundsen-året 2011.

Sluttrapport for jubileumsåret (PFD, 6 MB)