Unni Haldorsen

Billedkunsteren Unni Haldorsen maler oljemalerier fra Svalbard.
Foto av maleri av Nansen og AmundsenFridtjof Nansen og Roald Amundsen Foto: Unni Haldorsen Foto av maleriet Isbjørnens rike"Isbjørnens rike", Ny-Ålesund. 101,5x76,5 cm. Foto: Unni Haldorsen Foto av maleriet Brøgerfjellene"Brøgerfjellene", Ny-Ålesund. 100x80 cm. Foto: Unni Haldorsen Foto av malaeri Gruve 2"Gruve 2", Longyearbyen. 90x800 cm. Foto: Unni Haldorsen "Villrein", Longyearbyen. 55x45 cm Foto: Unni Haldorsen

Haldorsen har malt bilder under sitt opphold i Longyearbyen og Ny-Ålesund i 1999 og ønsker å komme i kontakt med noen arrangører som kan ha nytte av oljemaleriene i en eller annen form for arrangement i forbindelse med Nansen-Amundsenåret. 

Kontakt:

Billedkunstner Unni Haldorsen
mob.: 99 79 76 99
 
Postadresse:
Skogstuveien 14
1363 Høvik