Telemarks polarheltar (Norsk Skieventyr, Vest-Telemark Museum )

I år er det 100 år sidan Roald Amundsen og hans menn nådde Sørpolen. Tre telemarkingar var med å prega denne historiske ekspedisjonen.

I år er det 100 år sidan Roald Amundsen og hans menn nådde Sørpolen. Tre telemarkingar var med å prega denne historiske ekspedisjonen.

Halvardus Kristensen, Hjalmar Johansen og Olav Bjaaland var deltakarar på ekspedisjonen som hadde verdas sydlegaste punkt som mål. Ein vellukka ekspedisjon som nådde Sørpolen 14. desember 1911. 

Denne bildeutstillinga viser unike, historiske bilde frå ekspedisjonen, dette er bilde som ikkje er vist i Telemark tidlegare. Saman med bildeveggen er det laga ein folder som fortel om livet til dei tre telemarkingane og om ekspedisjonen, bl.a. med sitat frå dagbøkene. 

Tilgjengelig som vandreutstilling.

Kontakt: 

3848 Morgedal
Tlf. 35 06 90 85 / 95 24 13 15