Luftpionéren

Amundsen hadde tidlig interessert seg for fly som hjelpemiddel i polarforskningen og mente at utforskning av de ukjente områder i Arktis måtte skje ved luftfartøyers hjelp. Amundsen hadde satset alle sine midler på Maudekspedisjonen og flykjøpene. En amerikansk millionær, Lincoln Ellsworth, ga han økonomisk støtte. Med to Dornier-Wal flybåter, N 24 og N 25, fløy Amundsen og Ellsworth nordover fra Ny-Ålesund på Svalbard den 21. mai 1925. Neste dag gikk de ned i en isfri renne på 87˚44’ N, ett av flyene ble skadet og isen lukket igjen råken. De brukte tre uker på å lage en 500 m lang rullebane og kom seg tilbake til sivilasjonen.
 
11. mai 1926 startet luftskipet Norge på sin transpolare flukt over Arktis. Luftskipet var konstruert av ingeniør Umberto Nobile, oberst i det italienske flyvåpen. Luftskipet nådde Nordpolen etter vel 16 timer og landet ved Teller i Alaska den 14. mai etter en flukt på 72 timer. Kursen var lagt tvers gjennom den ennå ukjente del av Arktis og Amundsen kunne dermed fastslå at det ikke fantes noe større landområde der. Den siste store uoppdagede flekken på verdenskartet var fjernet.