Om formidlingsprosjektet Det arktiske system

Prosjektet “Det arktiske system” presenterer Arktis – med vekt på den norske delen – som et sammenhengende natursystem. Det forklarer hvorfor det er viktig å drive forskning og miljøovervåkning nettopp her, og hvordan utviklingen i Arktis henger sammen utviklingen i andre deler av verden.

Arktis

Arktis kan beskrives som en selvmotsigelse – variert og robust, men likevel et miljø som er veldig sårbart for klimaendringer og miljøpåvirkning fra resten av verden. Mange dyre- og plantearter finnes bare her, og de har tilpasset seg det barske klimaet. For disse kan raske endringer bety slutten.

Klimaet i norsk Arktis er annerledes enn på samme breddegrad andre steder på grunn av mye energi (varme) som transporteres fra sør med Golfstrømmen. Etter hvert som klimaet blir varmere og isen trekker seg tilbake, kommer stadig flere holmer og skjær til syne. Tundraen tiner. Arktis gir oss et tidlig varsel om klimaendringer, og Arktis spiller en viktig rolle i det globale klimasystemet.

Mål for prosjektet

Prosjektet “Det arktiske system” er et formidlings- og undervisningsprosjekt under "Det internasjonale Polaråret 2007-08", støttet av Norges Forskningsråd. Det baserer seg på kunnskap fra naturvitenskapen, spesielt fra utvalgte Polarår-forskningsprosjekter. Målet er å øke kunnskapen om og interessen for polarforskning hos så mange som mulig, fra media til skolelever, beslutningstakere og andre interesserte.

Ansvarlig for prosjektet

Norsk Polarinstitutt er ansvarlig for prosjektet. Instituttets kommunikasjonsmedarbeidere har samarbeidet med egne forskere, forskere og medarbeidere fra Universitetet i Tromsø, met.no, NTNU, NINA, NGU, Havforskningsinstituttet og Tromsø museum, i tillegg til ungdommer fra TVIBIT ungdomssenter i Tromsø og utvalgter videregående skoler. 

 
Foto
Video
Quiz