Hovedkvarteret

Ikke uventet ligger hovedkvarteret til Arktis AS i Arktis. At det ligger langt mot nord vet alle, men hvordan det avgrenses mot sør er kanskje ikke så kjent. En mulighet for sørlig avgrensing av Arktis er etter breddegrad – og vanligst brukt er polarsirkelen. Polarsirkelen markerer breddegraden der det er minimum en dag mørketid ved vintersolverv, altså at sola ikke kommer over horisonten ca. 21. desember, og minimum en natt med midnattssol ved sommersolverv ca. 20. juni.

Men siden de fleste organismene i Arktis ikke er avhengige bare av lys for å kunne eksistere er klima en mer relevant definisjon, og da blir gjerne utbredelsen av permafrost eller området nord for 10 °C-juli isotermen brukt. Isotermen er grensa der gjennomsnittstemperaturen for juli måned er maksimum 10 °C ved havnivå. Det er også mulig å bruke vegetasjonen og den nordlige tregrensa for å avgrense Arktis.

Det er ikke bare på landjorda vi trenger en grense for Arktis. I havet blir grensa dratt der det kalde, saltfattige sjøvannet fra nord møter det varmere, salte vannet fra Atlanterhavet. På grunn av Golfstrømmen som sender det atlantiske vannet mye lenger nord enn for eksempel rundt Canada og Grønland, går denne grensa i havet på rundt 80°N vest for Svalbard, mens den på østkysten av Grønland ligger rundt 65°N.

I tillegg til disse rent geografiske og klimatiske avgrensningene spiller også politikk og kultur inn, og man kunne like gjerne ha føyd inn flere linjer for å illustrere politiske og kulturelle definisjoner av Arktis.

Den norske delen av Arktis defineres som Svalbard, Jan Mayen og fastlandet nord for polarsirkelen. Av praktiske grunner er et lite område sør for polarsirkelen også inkludert, for å få med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og hele Rana kommune.

Selv om norsk Arktis også inkluderer fastlands-Norge, fokuserer vi her på Svalbard og havområdene rundt, inkludert deler av Barentshavet. Øygruppa Svalbard består av åtte store øyer og alle små øyer, holmer og skjær mellom 74° og 81° nordlig bredde og 10° og 35° østlig lengde. Den største av øyene er Spitsbergen.

Oversikt over mulige definisjoner av ArktisArktis kan defineres på flere forskjellige måter – etter permafrostens utbredelse, polarsirkelen, 10 °C isotermen, tregrensa og/eller etter saltholdighetsgrense i havet. Som kartet viser trekkes de fleste Arktis-grensene lenger nord i Norge og Skandinavia enn i resten av verden. Dette er fordi den varme Golfstrømmen strømmer nordover langs kysten av Norge og videre mot Svalbard og polområdene.
Illustrasjon: Audun Igesund, NPI
 
Foto
Video
Quiz