Primærprodusentene - Gutta på gølvet

Primærprodusentene eller ”Gutta på gølvet” er de egentlige verdiskaperne i Arktis. Det er de som gjør gråstein om til gull – eller i dette tilfellet solenergi til karbohydrater. Uten en solid arbeidstokk i bunnen er det lite å bygge videre på for organismene høyere opp i bedriften.

Sollyset er nøkkelen for primærprodusentene (planteplanktonet og landplantene) i havet og på land fordi de er organismer som driver fotosyntese – de lager karbohydrater som brukes til vekst og formering, og de er viktige for de andre organismene i Arktis som ikke lager egne karbohydrater. Disse spiser primærprodusentene og er avhengig av dem for å leve, vokse og formere seg. Dette er det første trinnet i den arktiske næringspyramiden.
 

Planktonets livssyklus er styrt av lyset.I april dukker sola over horisonten og gir lys til isalge- og planteplanktonvekst. Når sola står på sitt høyeste i juni er produksjonen på sitt mest intense, og dyreplanktonarter nyter godt av overfloden. Etter hvert som planteplanktonet bruker opp næringsstoffene i vannet avtar produksjonen utover i sesongen, og når sola igjen forsvinner under horisonten går planktonet i dvale til neste vekstsesong.
Illustrasjon: Alexander Keck & Paul Wassmann (1993), modifisert av Frøydis Strand, NFH, Universitetet i Tromsø (UiT).
 
Foto
Video
Quiz