Det arktiske system

Et typisk arktisk fjordlandskap. Et typisk arktisk fjordlandskap med høye, nakne fjell, havis, sjøfugl og isbreer. Arktis har tradisjonelt vært kjent for sine enorme områder med urørt natur, men det er bare tilsynelatende. Menneskene har lenge spilt, og spiller fremdeles, en viktig rolle i Arktis. I tidligere tider besøkte vi området for å høste av det enorme matfatet, men i de seinere år har vi også begynt å påvirke Arktis uten selv å være der. Illustrasjon: Tor Ivan Karlsen, Norsk Polarinstitutt (NP). Arktis kan beskrives som en selvmotsigelse – variert og robust, men likevel et område som er sårbart for klimaendring og miljøpåvirkninger. På grunn av mye energi som transporteres fra sør med den nordatlantiske strømmen, Golfstrømmen, er klimaet i norsk Arktis annerledes enn på samme breddegrad andre steder.

De norske arktiske områdene er varierte, samtidig som de er sammensatte. Her finnes isbreer, store tundraområder, høye fjell, øyer, skjær, fjorder og enorme havområder. Forandringer i ett område av Arktis innvirker på forholdene i andre områder og gir ringvirkninger i hele systemet. Det arktiske samfunn er et system der alt henger sammen, og mange dyre-og plantearter er spesialtilpasset livet i de barske omgivelsene. Faktisk har noen blitt så spesialiserte at de bare kan eksistere her.

Arktis gir oss et tidlig varsel om klimaendringer, og området spiller en viktig rolle i det globale klimasystemet. Etter hvert som klimaet blir varmere trekker isen seg tilbake, og det kommer stadig flere holmer og skjær til syne. Tundraen tiner, og livsgrunnlaget endres for mennesker og dyr.

Økosystemet på Svalbard, i Barentshavet og andre steder i Arktis er ikke bare under økende press av klimaendringer som forandrer naturen, men også av menneskelig aktivitet som for eksempel mer ferdsel (cruiseturisme, båttransport mm), økt påvirkning fra fiskeri, utvinning av naturressurser og nye miljøgifter. I Norge er det et politisk mål at ressursutnyttelsen ikke skal føre til at arter trues eller utryddes.

Selv om Arktis er langt borte er det likevel nært. Hendelser i andre deler av verden får konsekvenser her, og forandringer i Arktis har styrke og størrelse til å virke direkte inn på vår hverdag. Og det er egentlig ikke så rart siden de arktiske områdene opptar omtrent 25 av totalt 90 breddegrader. Bare havområdene i Arktis er 1,5 ganger større enn USA, og i tillegg kommer de store landområdene på Grønland, i Canada, USA, Russland og Norge.

 
Foto
Video
Quiz