Hvem står bak?

Følgende institusjoner, forskningsprosjekter og personer har bidratt med kunnskap, illustrasjoner og/eller bilder til disse nettsidene og heftet "Det arktiske system".


Norsk Polarinstitutt

Norges forskningsråd

Forskningsprosjektet iAAOS

Forskningsprosjektet SciencePUB

Forskningsprosjektet Bearhealth

Forskningsprosjektet Birdhealth

Forskningsprosjektet MEOP

Forskningsprosjektet COPOL

Forskningsprosjektet Arctic Predators

Forskningsprosjektet Glaciodyn

Helene Krøger fra Ungdomshuset TVIBIT

Ingrid Melvær

Arve Elvebakk, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø

Paul Wassman og Frøydis Strand, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

Havforskningsinstituttet

Vidar Bakken

Olof Olsson

Nils Peterson

Miljøstatus Svalbard

Johan Ström, Stockholms Universitet

Sveinn Are Hanssen, Norsk institutt for naturforskning

Longyearbyen lokalstyre

ACIA

AMAP

Rudi Caeyers, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

Christian Åslund/ Greenpeace

Jody Barton at Big Active

 

 

 
Foto
Video
Quiz