Et politisk viktig område

Kystvaktskipet K/V Svalbard på forskningsoppdrag i Framstredet Kystvaktskipet K/V Svalbard på forskningsoppdrag i Framstredet Illustrasjon: Sebastian Gerland, NP. Den norske regjeringen (Stoltenberg II) har gjort nordområdene til sitt viktigste strategiske satsingsområde. Dette begrunnes med at regionen representerer enorme muligheter, og også utfordringer.

Barentshavet er på flere områder av strategisk betydning, spesielt når det gjelder energi, ressursforvaltning og miljø. I fiskerivernsonen rundt Svalbard er det internasjonal uenighet om fiske, og utvinning av olje og gass i nord får oppmerksomhet blant politikere i mange land. Anslag indikerer at hele 25% av verdens gjenværende petroleumsressurser kan befinne seg i Arktis – hovedsakelig på russisk side, men også i norsk Arktis. Dessuten er Nordvest-Russland militærstrategisk viktig. Sikkerhetsmessig er interessemotsetninger i forhold til Russland den største utfordringen for Norge (Statssekretær Barth Eide, Forsvarsdep. 2006).

Globalt sett bidrar smeltingen av is i Arktis til økt havnivå og til mulige endringer av havsirkulasjonen som er av stor betydning for jordas klima. Regionen er også indikator på jordas miljøtilstand, da det finnes liten egen forurensning her, og hoveddelen er miljøgifter som transporteres med luft og hav fra land langt borte. For å kunne følge med på utviklingen og gjøre tiltak, er det viktig å ha god kunnskap om det arktiske system.

 
Foto
Video
Quiz