Omverdenen - rammebetingelser og arbeidsforhold

Zeppelinstasjonen ved Ny-Ålesund Zeppelinstasjonen ved Ny-Ålesund er en luftmålestasjonog er et viktig redskap for overvåking av regionale og globale miljøproblemer. Stasjonen ligger 475 m over havet. Illustrasjon: Tor Ivan Karlsen, NP Store organisasjoner som ”Arktis AS” er styrt av eksterne rammebetingelser, som de må forholde seg til. Dette er de abiotiske faktorene – påvirkninger som ikke er biologiske, men som likevel er med på å bestemme levesettet og livsgrunnlaget til dyrene og plantene i området. I Arktis er de eksterne naturlige rammebetingelsene klima, havstrømmer, lyset, sjøisen, isbreene og berggrunnen, der klimaet legger sterke føringer for hvordan de andre rammebetingelsene skal opptre.
 

 
Foto
Video
Quiz