Predatorer og topp-predatorer - Sjefene og direktøren

Hvalross  En flokk hvalross ligger i vannet. Illustrasjon: Tor Ivan Karlsen, NP. I ledelsen i Arktis AS troner de marine pattedyrene – hval, sel og spekkhogger, med fjellrev, joer og polarmåker som landlige sjefer. Disse artene finner stort sett sin føde på mellomledernivå, men noen spiser gjerne hverandre om det skulle knipe. Topp-predatorene har ingen naturlige fiender i sitt miljø.

Mens betingelsene for livet i havet mye er bestemt av temperaturen i havstrømmene, iskanten og næringstilgangen har de landlevende dyra også andre eksterne forhold å ta hensyn til. De er for eksempel sterkt påvirket av nedbør, de trenger en egnet plass til å føde sine unger, og de er avhengige av isfrie områder for å finne sin mat.

 

Isbjørn En mett isbjørn tar en strekk etter et godt selmåltid, mens en ismåke tar seg av restene. Isbjørnene foretrekker selspekket og er det mye mat tilgjengelig i området kan isbjørnen forlate selkadaveret uten å spise alt kjøttet. Illustrasjon: Magnus Andersen, NP. Toppsjefen og direktøren i Arktis AS er isbjørnen. Den har ingen naturlige fiender og troner i toppsjiktet av næringspyramiden. Livretten er sel, men den spiser nesten hva som helst når den er sulten – fugleegg, reinsdyr og kadavre.

Isbjørnen er et marint pattedyr fordi den tilbringer store deler av livet på sjøisen på jakt etter sel. De fleste dyr følger iskanten nordover om sommeren mens andre blir igjen på land og lever av det de finner der og venter på at isen skal komme tilbake. Disse bjørnene blir ofte veldig sultne før sommeren er over. Isbjørnen er med andre ord svært avhengig av sjøis som den kan leve og jakte på.

Visste du at... information icon I hele Arktis finnes det mellom 20 000 og 25 000 isbjørn. Norsk Polarinstitutt har ved en flytelling estimert at det finnes nærmere 3000 isbjørn i norsk Arktis, og sporing med satellittsendere har avslørt at Norge og Russland deler en felles bestand (Svalbard og Frans Josefs land).

 
Foto
Video
Quiz