Klima

Forskere og telt i snøstorm Livet i Arktis er hardt også for menneskene som besøker området. Dette bildet ble tatt under en ekspedisjon på isbreen Austfonna på Svalbard i mai, 2005. Illustrasjon: Andrea Taurisano, NP. Arktis er så stort at det er umulig å gi klare definisjoner på nøyaktige temperatur- og nedbørsintervaller. Men fordi noen av grensene for regionen trekkes nettopp ut i fra klima, finnes det noen kriterier for hva et arktisk klima er: et område der gjennomsnittstemperaturen er lavere enn +10 °C i juli, et område med så lave temperaturer at det ikke vokser trær der, eller et område med permafrost i bakken.

Siden variasjonene i temperatur og nedbør i Arktis er store, er det mest hensiktsmessig å forholde seg til gjennomsnittsverdier. Men ekstremer i begge retninger kan forekomme. For å kunne snakke om klima på en meningsfull måte må de forskjellige værobservasjonene måles og standardiseres. Dette kalles normaler. En normalverdi er gjennomsnittsverdien av en værmåling (eks. temperatur, nedbør) over en gitt periode. I Norge, og ellers i verden, er gjennomsnittet av været i årene 1961-1990 betegnet som den siste og gjeldende normalperioden.

Ettersom Arktis har få innbyggere finnes det ikke nøyaktige værmålinger for hele regionen, og Svalbard er ett av områdene der det har vært gjort værobservasjoner over et lengre tidsrom. Målingene viser at det ved Svalbard lufthavn gjennomsnittlig faller 190 millimeter nedbør i løpet av ett år, mens gjennomsnittlig temperatur er -6,7 °C.

Visste du at... information icon Den laveste temperaturen som er målt på Svalbard lufthavn er -46,3 °C, målt i mars i 1986. Normalen for mars er -15,7 °C. Til sammenlikning er laveste temperatur i mars i Tromsø -14,3 °C målt i 1978 (normal -2,3 °C), i Trondheim, -12,0 °C målt i 1981 (normal +0,1 °C), i Bergen -7,0 °C målt i 1965 (normal +2,3 °C) og i Oslo -15,2 °C målt i 1987 (normal -0,2 °C).
 

 

Temperaturgraf Grafen viser årlig gjennomsnittstemperatur for noen av målestasjonene på Svalbard. Som grafen viser er middeltemperaturene på Jan Mayen og Bjørnøya gjennomgående varmere enn målestasjonene lenger nord; Hopen, Svalbard lufthavn og Ny-Ålesund. Det er likevel verdt å legge merke til at middeltemperaturene for alle målestasjonene ligger under 0 °C. Det vil si at når man legger sammen alle temperaturene gjennom hele året og deler på antall dager er summen et negativt tall.
Illustrasjon: Miljøstatus Svalbard, NP.
 
Foto
Video
Quiz