Havet og havstrømmer

Det heter at havet er verdens største spiskammers, men for medarbeiderne Arktis AS er det så uendelig mye mer – fødestue, lekegrind, transportåre og arbeidsplass. Det er i havet mesteparten av produksjonen skjer, og det er havet som legger grunnlaget for firmaets verdiskapning.

Sollyset bidrar noe til varmen i de arktiske områdene, men varme kommer også nordover med hav- og luftstrømmer. En del av Golfstrømmen, kalt Den Norske Atlanterhavsstrømmen, går langs kysten av Norge og helt opp til Polhavet. Her skifter den navn til Vest-Spitsbergenstrømmen, og nesten 60 % av alt vannet som kommer inn i Polhavet kommer med denne. Selv om strømmene skifter navn etter hvert som de beveger seg nordover, er de alle en del av det samme strømsystemet som er en forlengelse av Golfstrømmen.

Men noe av vannet strømmer også inn gjennom Beringstredet, og som ferskvann fra de store elvene i Russland og Canada, og nettopp på grunn av ferskvannet fra elvene er de øverste 45 meterne av havet mindre salt enn vannet under.

Framstredet mellom Grønland og Svalbard er den store transportåren av havvann til og fra polområdet. Varmt Atlanterhavsvann strømmer nordover langs vestkysten av Svalbard og kaldt vann strømmer sør langs kysten av Øst-Grønland, men også på østsiden av Svalbard og inn i Barentshavet.

Området i Barentshavet der det kalde, saltfattige arktiske vannet møter det varme, saltholdige atlantiske vannet kalles for polarfronten. Polarfronten ligger ikke på en bestemt geografisk sted, men kan flytte seg noe år for år.

Visste du at... information icon Den dominerende vindretningen over Polhavet roterer overflatevannet i en stor sirkel, kalt Beaufort Gyre, og gjør at polisen også beveger seg sakte i samme retning. Havis som ligger nært sentrum av gyren kan gjøre en full 360°-sirkel i løpet av 2 år, mens havis som befinner seg lengst unna sentrum bruker 7–8 år på samme sirkelen. I tillegg til Beaufort Gyre er overflatesirkulasjonen i Polhavet dominert av den transpolare drift som er vind- og havstrømmer som går tvers over Polhavet fra Sibir og ut gjennom Framstredet. Det var Fridtjof Nansen som beviste denne driften ved å la skipet "Fram" fryse inne ved De ny-sibirske øyer i 1893. Skipet kom fri nord for Svalbard i 1896, nesten 3 år senere.

Havstrømmer i ArktisSlik beveger havstrømmene seg i de Arktiske områdene. Den varme Golfstrømmen, med varmt atlantisk vann, beveger seg nordover langs kysten av Norge. Den deler seg i to hovedgrener og fortsetter nordover, med en gren på hver side av Svalbard. I Polhavet kjøles det atlantiske vannet ned, det blir tyngre og synker. Etter en runde i polbassenget kommer det nå kalde og arktiske vannet ut av Polhavet, hovedsakelig gjennom Framstredet mellom Svalbard og Grønland.
Illustrasjon: Audun Igesund, NP.
 
Foto
Video
Quiz