Når kan vi slutte å si sannsynligvis?

Illustrasjon: Jody Barton at Big Active Når noen uttaler seg om klimaendringene i Arktis følger det ofte med en ”sannsynligvis vil...”. De fleste liker ikke å uttale seg for bastant, når noe ikke kan fastslås helt sikkert. Når blir vi ferdige med å si sannsynligvis da? Når kan vi si ”helt sikkert”? Det vet vi ikke. Vi har aldri vært her før, vi vet ikke sikkert hva som kommer til å skje. Vi kan ikke være helt sikre på at klimaendringene kommer til å skje med den kraften og farten forskerne tror – kanskje blir det raskere, kanskje saktere. Men basert på vitenskapelige undersøkelser kan vi med stor sannsynlighet anta. Og er det så viktig å vite helt sikkert? Vi kan likevel handle!

Hva kan vi tape på å ikke gjøre noe? Dersom vi krisemaksimerer litt er svaret: Alt! Arter forsvinner, ørkenen spres, havet stiger, land kriger over vannreserver, millioner av mennesker tvinges på flukt. Men vi vet ikke sikkert at det kommer til å skje – ikke før vi eventuelt kommer dit.

Selv om du gir loddrett blaffen i om nesten tre tusen isbjørn nær Nordpolen blir borte, kan det være nyttig å vite at isbjørnen kan betraktes som en eksempelart. Den er rett og slett en indikator på at noe er feil et sted. Og slik er det med mye i det arktiske natursystemet. For å redusere problemer, må vi handle ut fra ”sannsynligvis” og føre-var-prinsippet.

 

 
Foto
Video
Quiz